Tổng quan dự án

Dự án

Nhà Liên Kế Ven Sông Tại Uyên Hưng

Khách hàng

Công ty CP xây dựng tư vấn đầu tư Bình Dương

Lĩnh vực

➡️ Bất động sản

Xác định rõ nhu cầu người đọc, Digitree biết cách truyền tải những thông tin quan trọng và cần thiết đến cho khách hàng. Tránh được việc viết nội dung lan man hay sai lệch mong muốn người đọc, khiến các ấn phẩm truyền thông vừa đẹp về nhận diện lại vô cùng hiệu quả trong việc quảng bá và kinh doanh sản phẩm. 🔅 Nội dung trang bìa hấp dẫn🔅 Mô tả sản phẩm một cách khéo léo trên ấn phẩn in🔅 Cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng🔅 Sắp xếp và trình bày nội dung một cách khoa học🔅 Call to action: Lời kêu gọi hành động

Catalogue

Standee

Backdrop

Brochure

Binder & Letterhead

Name Card

Flyer

Ivitation Cards

Folder

Letter Head

Umbrella

Notebook

Canvas

Full bộ 12 dạng canvas Facebook và 7 dạng GDN Google