Tổng quan dự án

Dự án

Thiết kế landing page giới thiệu dự án

Khách hàng

Công CP Địa Ốc ZENTA (ZENTALAND)

Dịch vụ cung cấp

Link thành phẩm

Được tạo ra nhằm mục đích là phễu lọc đối tượng tìm năng cuối cùng của chiến dịch Digital Marking. Digitree kết hợp sự sáng tạo vào dự án, cho ra một landing page đầy đủ các yếu tố hỗ trợ tốt nhất cho mục đích chuyển đổi, thu về nhiều Leads nhất cho chiến dịch. 🔅  Cung cấp sự tiếp nhận thông tin đa dạng về dự án🔅  Nút kêu gọi hành động & form thông tin rõ ràng🔅  Bố cục duy trì sự tối giản thông tin so với brief🔅  Nổi bật những thông tin tạo chuyển đổi cao🔅  Công nghệ load tối ưu cho hình ảnh chất lượng cao🔅  Dễ dàng đo lường hiệu quả với hệ thống tracking🔅  Kết nối quản lý dữ liệu đơn giản với GG Sheet, Gmail,...🔅  Cam kết bảo mật thông tin dữ liệu dự án